Zaloguj się do zdrowia przez Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta, potocznie IKP, to bardzo pożyteczne narzędzie w systemie ochrony zdrowia, którego zadaniem jest ułatwić Ci korzystanie z usług cyfrowych, gromadzić i porządkować w jednym miejscu informacje medyczne o Twoim stanie zdrowia. IKP jest bezpłatne, aby z niego skorzystać, wystarczy się zalogować. Dowiedz się więcej o zaletach Internetowego Konta Pacjenta z naszego artykułu.

🔷 IKP zbiera informacje o Twoim przeszłym, aktualnym lub planowanym leczeniu i pozwala załatwić kilka spraw bez konieczności wizyty w przychodni lub poradni.

Kto może korzystać z IKP?

Osoby pełnoletnie, które mogą potwierdzić swoją tożsamość w Internecie (np. przez profil zaufany, usługę bankową mojeID lub e-dowód). Internetowe Konto Pacjenta ma każdy, kto ma PESEL – konto dziecka jest połączone z kontem rodzica, przez którego zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Małoletni od 16. roku życia mają wgląd do swojego IKP, ale nie mogą z niego korzystać w pełnym zakresie – nie mają możliwości decydowania np. o wyborze lekarza czy zabiegach.

Co znajdziesz w IKP?

 • e-recepty wystawione, zrealizowane, a także te, które zostały zrealizowane częściowo;
 • dawkowanie leku, który przepisał Ci lekarz;
 • informacje o lekach (możesz sprawdzić każdy lek dopuszczony do obrotu w Polsce);
 • listę bezpłatnych leków dla osób 65+ i niepełnoletnich;
 • historię Twoich wizyt w przychodni/u lekarza, zarówno w ramach NFZ, jak i prywatnych;
 • e-skierowania (np. do specjalisty, na badania, do uzdrowiska);
 • e-zwolnienia i zaświadczenia lekarskie wystawione w związku z chorobą i macierzyństwem;
 • Twoje szczepienia;
 • Twój indywidualny plan opieki medycznej (IPOM);
 • Twoje wyroby medyczne zrefundowane przez NFZ oraz e-zlecenia na nie
 • dokumenty i historię leczenia osoby bliskiej, która Cię do tego upoważniła — a także Twojego dziecka do 18. roku życia
 • informację o tym, kto i kiedy Cię zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, o wysokości opłaconych składek czy dacie zarejestrowania ostatniej składki
 • informację, ile NFZ zapłacił za świadczenia;
 • elektroniczną dokumentację medyczną (EDM), czyli:
 • opisy badań diagnostycznych,
 • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem,
 • informacje od lekarza kierującego pacjenta do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, przepisanych lekach,
 • wypisy ze szpitala,
 • informację wydawaną, gdy szpital odmawia przyjęcia pacjenta: o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych dalszych zaleceniach.

Poprzez IKP masz możliwość:

 • zmiany lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
 • upoważnienia kogoś do odbioru Twoich recept lub wglądu do Twojej dokumentacji medycznej,
 • zamówienia e-recepty na stałe leki,
 • uzyskania e-recepty transgranicznej,
 • wypełnienia ankiety oceny zdarzenia medycznego,
 • złożenia wniosku o wydanie EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • uzyskania e-skierowania na bezpłatne badania w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS i umówienia się od razu na ich wykonanie,
 • zapisania dziecka w wieku 12 i 13 lat na bezpłatne szczepienie przeciwko HPV.

Na Internetowym Koncie Pacjenta są też funkcjonalności uruchomione po to, by łatwiej Ci było zarządzać Twoim zdrowiem w związku z COVID-19:

 • wynik Twojego testu na koronawirusa (obecnie wykonuje go lekarz POZ lub szpital),
 • informacja o podanych kolejnych dawkach szczepienia przeciw COVID-19
 • do pobrania Unijny Certyfikat COVID (UCC), który potwierdza zaszczepienie przeciw COVID-19, negatywny wynik testu na koronawirusa lub fakt bycia ozdrowieńcem.

Warto podkreślić, że logowanie do IKP jest w pełni bezpieczne. Serwis pacjent.gov.pl jest szyfrowany, zabezpieczony i znajduje się w bezpiecznej domenie rządowej. Dla bezpieczeństwa Twoich danych zwracaj uwagę na to, czy logujesz się na stronie o właściwym adresie, czy adres strony w przeglądarce poprzedzają litery „https” oraz symbol kłódki.

Co to jest mojeIKP?

To mobilna wersja Internetowego Konta Pacjenta do pobrania na smartfony, która daje dostęp do najważniejszych funkcji IKP. Dzięki aplikacji, masz wszystkie informacje medyczne zawsze pod ręką!Call Now ButtonZadzwoń i zarezerwuj termin
POZ AOS