Oferty współpracy dla lekarzy

W związku z rozwojem naszej jednostki oraz w trosce o zapewnienie mieszkańcom Podbeskidzia kompleksowej opieki medycznej Specjalistyczne Centrum Medyczne Konior Clinic zaprasza do współpracy:

Lekarz medycyny rodzinnej (także rezydentura)

Specjalistyczne Centrum Medyczne Konior Clinic zaprasza do współpracy lekarza medycyny rodzinnej – specjalistę lub w trakcie specjalizacji. Istnieje także możliwość odbywania rezeydentury.

Proponujemy:

 • pracę w komfortowych warunkach oraz w przyjaznej i miłej atmosferze,
 • czas pracy i grafik – do ustalenia

Aplikacje prosimy kierować na adres: biuro@koniorclinic.pl.

W przesyłanych dokumentach powinna się znaleźć informacja o treści:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Konior Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Lekarz pediatra

Specjalistyczne Centrum Medyczne Konior Clinic zaprasza do współpracy lekarza pediatrę – specjalistę lub w trakcie specjalizacji.

Proponujemy:

 • pracę w komfortowych warunkach oraz w przyjaznej i miłej atmosferze,
 • czas pracy i grafik – do ustalenia

Aplikacje prosimy kierować na adres: biuro@koniorclinic.pl.

W przesyłanych dokumentach powinna się znaleźć informacja o treści:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Konior Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Lekarz endokrynolog

Specjalistyczne Centrum Medyczne Konior Clinic zaprasza do współpracy lekarza endokrynologa ze specjalizacją (praca w oparciu o kontrakt z NFZ oraz wizyty komercyjne).

Proponujemy:

 • pracę w komfortowych warunkach oraz w przyjaznej i miłej atmosferze,
 • czas pracy i grafik – do ustalenia

Aplikacje prosimy kierować na adres: biuro@koniorclinic.pl.

W przesyłanych dokumentach powinna się znaleźć informacja o treści:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Konior Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Lekarz ginekolog-położnik

Specjalistyczne Centrum Medyczne Konior Clinic zaprasza do współpracy lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologii i położnictwa (lub w trakcie specjalizacji) – współpraca w oparciu o kontrakt z NFZ oraz wizyty komercyjne.

Proponujemy:

 • pracę w komfortowych warunkach oraz w przyjaznej i miłej atmosferze,
 • wysokiej klasy aparaty do badań USG (Voluson E8)
 • czas pracy i grafik – do ustalenia

Aplikacje prosimy kierować na adres: biuro@koniorclinic.pl.

W przesyłanych dokumentach powinna się znaleźć informacja o treści:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Konior Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dentysta - wizyty komercyjne

Specjalistyczne Centrum Medyczne Konior Clinic zaprasza do współpracy lekarza dentystę  – wizyty komercyjne.

Proponujemy:

 • pracę w centrum medycznym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • wizyty pacjentów w ramach NFZ oraz wizyty komercyjne,
 • komfortowe warunki (nowo utworzony gabinet stomatologiczny) oraz w przyjazną atmosferę,
 • czas pracy i grafik – do ustalenia.
 • posiadamy umowy z NFZ na świadczenie usług stomatologicznych oraz w zakresie chirurgii stomatologicznej.

Aplikacje prosimy kierować na adres: biuro@koniorclinic.pl.

W przesyłanych dokumentach powinna się znaleźć informacja o treści:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Konior Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Pielęgniarka

Specjalistyczne Centrum Medyczne Konior Clinic zaprasza do współpracy pielęgniarkę opieki długoterminowej.

Proponujemy:

 • pracę w centrum medycznym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • czas pracy, grafik – do ustalenia.

Aplikacje prosimy kierować na adres: biuro@koniorclinic.pl.

W przesyłanych dokumentach powinna się znaleźć informacja o treści:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Konior Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Położna

Specjalistyczne Centrum Medyczne Konior Clinic zaprasza do współpracy położną (praca w ramach POZ).

Proponujemy:

 • pracę w centrum medycznym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • czas pracy, grafik – do ustalenia.

Aplikacje prosimy kierować na adres: biuro@koniorclinic.pl.

W przesyłanych dokumentach powinna się znaleźć informacja o treści:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Konior Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Założone w 1999 roku Specjalistyczne Centrum Medyczne Konior Clinic to dynamicznie rozwijający się ośrodek diagnostyczno-leczniczy, który swoim pacjentom zapewnia usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz 26 poradni specjalistycznych.
W ramach Konior Clinic działa również punkt pobrań laboratoryjnych i genetycznych oraz międzynarodowy punkt szczepień.

Świadczymy usługi medyczne w zakresie pielęgniarskiej domowej opieki długoterminowej oraz realizujemy świadczenia w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (np. program bezpłatnego leczenia ran przewlekłych i bezpłatnych badań prenatalnych dla kobiet poniżej 35 r.ż.).

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem i aparaturą, które umożliwiają naszym specjalistom kompleksową diagnostykę pacjentów.

Specjalistyczne Centrum Medyczne Konior Clinic działa zgodnie z normami ISO 9001:2015 oraz ISO 27001:2013, a potwierdzeniem wysokiej jakości naszych działań jest m.in. Certyfikat Akredytacji przyznany przez Ministra Zdrowia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy w Konior Clinic

Klauzula informacyjna dla uczestników rekrutacji lub osób ubiegających się o zatrudnienie w Konior Clinic

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest Konior Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy ul. Pszennej 11, 43-300 Bielsko-Biała (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@koniorclinic.pl oraz numeru telefonu: 33 815 05 95.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 1. realizacja obowiązków prawnych Administratora, związanych z prowadzeniem rekrutacji
  i wynikających w szczególności z art. 222 Kodeksu pracy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,
 2. prowadzenie rekrutacji z wykorzystaniem danych innych niż niezbędne dla zawarcia umowy (np. zdjęć, informacji o stanie cywilnym, zainteresowaniach itp.), dobrowolnie przekazanych przez uczestnika rekrutacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”,
 3. dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z rekrutacją lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks pracy.

Danymi osobowymi niezbędnymi dla zawarcia umowy i realizacji obowiązków prawnych są:

 1. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, przekazane przez uczestnika rekrutacji dane kontaktowe oraz, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania pracy na określonym stanowisku, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę),
 2. imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer PESEL, numer NIP, informacje nt. urzędu skarbowego i oddziału NFZ, numer rachunku bankowego (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w rekrutacji. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 1. okres prowadzenia rekrutacji (o ile kandydat nie wyrazi odrębnej zgody na uwzględnianie jego zgłoszenia w innych rekrutacjach Administratora),
 2. okres przedawnienia roszczeń,
 3. czas do momentu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 1. okres prowadzenia rekrutacji (o ile kandydat nie wyrazi odrębnej zgody na uwzględnianie jego zgłoszenia w innych rekrutacjach Administratora),
 2. okres przedawnienia roszczeń,
 3. czas do momentu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem adresu e-mail: iod@koniorclinic.pl.

 

 

Call Now ButtonZadzwoń i zarezerwuj termin
POZ AOS