Program profilaktyki chorób odtytoniowych – rzuć z nami palenie!

Warto wiedzieć

Co roku z powodu schorzeń odtytoniowych umiera przedwcześnie ok. 50 tys. Polaków. Jednym z najczęściej występujących schorzeń wywołanych przede wszystkim paleniem tytoniu jest przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP). Choroba łączy przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc. W Polsce na POChP choruje przeszło 2 mln osób, co stanowi ponad 5 % społeczeństwa. Większość z nich to palacze.

Do kogo kierowany jest program?

Program adresowany jest do osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP – w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

Jakie badania można wykonać w ramach programu?

  • zapoznanie pacjenta z założeniami programu i zebranie wywiadu dotyczącego palenia tytoniu
  • wykonanie badań lekarskich i diagnostycznych: pomiar masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi, badanie fizykalne oraz – w przypadku osób palących papierosy zakwalifikowanych do działań w zakresie profilaktyki POCHP – dodatkowo wykonywane jest badanie spirometryczne , które polega na oddychaniu do aparatu mierzącego pojemność płuc i szybkość wydechu.
  • udzielenie porady lekarskiej: w tym m.in. edukacja dotycząca skutków zdrowotnych palenia tytoniu; porada antynikotynowa z zaplanowaniem terapii odwykowej; prowadzenie terapii odwykowej
  • w przypadku wykrycia nieprawidłowości kieruje się pacjenta na dalszą diagnostykę.
Call Now ButtonZadzwoń i zarezerwuj termin
POZ AOS