Warunki objęcia świadczeniobiorcy pielęgniarską opieką długoterminową domową

Warunki objęcia świadczeniobiorcy pielęgniarską opieką długoterminową domową:

Opiekę POD mogą uzyskać pacjenci, którzy:

  • nie są objęci hospicjum domowym;
  • nie są objęci opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych;
  • nie są objęci opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie;
  • nie znajdują się w ostrej fazie choroby psychicznej.

Świadczenia gwarantowane realizowane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową, są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

 

Kontakt

 

+48 608 560 680

+48 (33) 815 05 59

Call Now ButtonZadzwoń i zarezerwuj termin
POZ AOS