Obowiązkowe dla dzieci do ukończenia 12 roku życia

Obowiązkowe dla dzieci do ukończenia 12 roku życia:

• z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby,
• z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji,
• zakażone HIV,
• przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią,
• Dzieci do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób określonych w lit. a) – które nie chorowały na ospę wietrzną. Dawkowanie według wskazań producenta szczepionki.

DUR BRZUSZNY

podskórnie szczepionką monowalentną (Ty) lub skojarzoną ze szczepionką przeciw tężcowi (TyT)
Obowiązkowe dla:

  • Ze wskazań indywidualnych.
  • W zależności od sytuacji epidemiologicznej.
  • Obowiązek szczepień ochronnych może zostać nałożony w zależności od stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub wojewodę (art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

WŚCIEKLIŹNA

domięśniowo lub podskórnie
Obowiązkowe dla:

  • Ze wskazań indywidualnych.
  • Osoby podejrzane o zakażenie wirusem wścieklizny.

TĘŻEC

podskórnie
Ze wskazań indywidualnych. Obowiązkowe dla:

Osoby narażone na zakażenie tężcem.

  • W zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Obowiązek szczepień ochronnych może zostać nałożony w zależności od stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub wojewodę (art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). Dawkowanie według wskazań producenta szczepionki.

Zakażeniom NEISSERIA MENINGITIDIS

(Dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)

domięśniowo lub podskórnie

Ze wskazań indywidualnych. Obowiązkowe dla:

  • W zależności od sytuacji epidemiologicznej.
  • Obowiązek szczepień ochronnych może zostać nałożony w zależności od stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub wojewodę (art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).
Call Now ButtonZadzwoń i zarezerwuj termin
POZ AOS