Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie

Zakażeniom STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (Dwoinka zapalenia płuc) – domięśniowo lub podskórnie

WZW typu B (Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B) – domięśniowo

 • Osoby wykonujące zawody medyczne narażone na zakażenie.
 • Uczniowie średnich i policealnych szkół medycznych, studenci akademii medycznych i innych uczelni wyższych kształcących na kierunkach medycznych, w ciągu pierwszego roku szkolnego akademickiego.
 • Osoby z bliskiego otoczenia chorych na WZW typu B i nosicieli HBV (domownicy oraz osoby przebywające w zakładach opiekuńczych, wychowawczych i zakładach zamkniętych).
 • Chorzy z przewlekłym uszkodzeniem nerek, zwłaszcza osoby dializowane oraz z przewlekłym uszkodzeniem wątroby o etiologii wirusowej, autoimmunologicznej, metabolicznej lub alkoholowej, w szczególności z przewlekłym zakażeniem HCV.
 • Zakażeni HIV a także dzieci z wrodzonym lub nabytym defektem odporności.
 • Osoby przygotowywane do zabiegów wykonywanych w krążeniu pozaustrojowy
 • Szczepienia podstawowe według schematu: 0; 1; 6 miesięcy życia. Nie należy szczepić osób uprzednio zaszczepionych podstawowo przeciw WZW typu B. U osób zdrowych szczepień przypominających nie przewiduje się. Schemat szczepienia według wskazań lekarza oraz producenta. Przewiduje się dawki przypominające szczepionki dla osób z chorobami przewlekłymi, zwłaszcza osób dializowanych oraz z niedoborami odporności. U tych osób należy stosować dawki przypominające w celu utrzymania stężenia przeciwciał anty HBs powyżej poziomu ochronnego (10 j.m./l).

OSPA WIETRZNA – domięśniowo lub podskórnie

Zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b (Hib) – domięśniowo lub podskórnie

 • Obowiązkowe dla: Dzieci do ukończenia 2 roku życia niezaszczepione w schemacie podstawowym od 2 miesiąca życia – dawkowanie według wskazań producenta szczepionki.
 • Cykl szczepień należny dla wieku dziecka, dawkowanie według wskazań producenta. Można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami, np. DTP, IPV, WZW typu B, ale w oddzielnych iniekcjach lub w postaci preparatów skojarzonych np. DTaP-HIB, DTP-IPV-HIB, DTaP-IPV-HIB, DTaP-IPV-HIB-HBV – preparaty te nie są finansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia.

PNEUMOKOKI

Obowiązkowe dla dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia po urazach i z wadami ośrodkowego układu nerwowego przebiegającymi z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego lub chorujące na:

 • przewlekłe choroby serca z niewydolnością układu krążenia,
 • schorzenia immunologiczno-hematologiczne,
 • małopłytkowość idiopatyczną,
 • ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną,
 • asplenię wrodzoną lub po splenektomii,
 • zespół nerczycowy o podłożu genetycznie uwarunkowanej strukturopatii,
 • pierwotne zaburzenia odporności,
 • zakażone HIV,
 • przed planowanym przeszczepem lub po przeszczepie szpiku, narządów wewnętrznych lub wszczepieniu implantu ślimakowego;
 • Dzieci przedwcześnie urodzone do ukończenia pierwszego roku życia chore na dysplazję oskrzelowo-opłucną.
 • Dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki.

BŁONICA – podskórnie szczepionką monowalentną (d, D) lub skojarzoną ze szczepionką przeciwtężcowi (Td, DT)

Obowiązkowe dla:

 • Ze wskazań indywidualnych.
 • Osoby ze styczności z chorymi na błonicę.
 • W zależności od sytuacji epidemiologicznej.
 • Obowiązek szczepień ochronnych może zostać nałożony w zależności od stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub wojewodę (art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).
Call Now ButtonZadzwoń i zarezerwuj termin
POZ AOS