Szczepienia obowiązkowe dla dzieci i młodzieży

Szczepienia dla dzieci i młodzieży

Szczepienia ochronne są podstawowym narzędziem w zwalczaniu chorób zakaźnych. Za najważniejsze uważa się szczepienia zawarte w kalendarzu szczepień obowiązkowych, do których w naszym kraju zalicza się między innymi szczepienia przeciwko: gruźlicy, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, błonicy, tężcowi, krztuścowi (kokluszowi), polio, odrze, śwince i różyczce.

W 2019 r. wprowadzono zmiany w kalendarzu szczepień. Zmianą objęto np. szczepienie przeciwko Odrze, Śwince i Różyczce – podaje się od tego roku w wieku 6 lat a nie jak do tej pory – w 10 roku życia.
Szczepienie przeciwko Gruźlicy można wykonywać u noworodków przed wypisem ze szpitala, a nie w pierwszej dobie życia.

sprawdź szczepienia według wieku Twojego dziecka:

1 rok życia - 24 h po urodzeniu

GRUŹLICA

WZW typu B (Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B) – pierwsza dawka

1 rok życia - 2 miesiąc życia (7-8 tydzień)

ROTAWIRUSY – pierwsza dawka

WZW typu B (Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B) – druga dawka

Przeciwko zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b (Hib) – pierwsza dawka

Inwazyjne zakażenia STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (PNEUMOKOKI) – pierwsza dawka

BŁONICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC – pierwsza dawka

1 rok życia - 3-4 miesiąc życia (po 6-8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)

ROTAWIRUSY – druga dawka

BŁONICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC – druga dawka

POLIOMYELITIS (Choroba Heinego-Medina) – pierwsza dawka

Inwazyjne zakażenia STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (PNEUMOKOKI) – druga dawka

Przeciwko zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b (Hib) druga dawka

1 rok życia - 5-6 miesiąc życia (po 6-8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)

ROTAWIRUSY – trzecia dawka

BŁONICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC – trzecia dawka

POLIOMYELITIS (Choroba Heinego-Medina) – druga dawka

Zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b (Hib) – trzecia dawka

7 miesiąc życia

WZW typu B (Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B) – trzecia dawka

2 rok życia (13-15 miesiąc życia)

ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA – pierwsza dawka

Inwazyjne zakażenia STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (PNEUMOKOKI) – trzecia dawka

2 rok życia (16-18 miesiąc życia)

BŁONICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC – czwarta dawka

POLIOMYELITIS (Choroba Heinego-Medina) – trzecia dawka

Zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b (Hib) – czwarta dawka

6 rok życia

BŁONICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC – pierwsza dawka przypominająca

POLIOMYELITIS (Choroba Heinego-Medina) – pierwsza dawka przypominająca

ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA – dawka przypominająca

10 rok życia

ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA – dawka przypominająca

14 rok życia

BŁONICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC – druga dawka przypominająca

19 rok życia

BŁONICA, TĘŻEC – trzecia dawka przypominająca

SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE OSÓB NARAŻONYCH W SPOSÓB SZCZEGÓLNY NA ZAKAŻENIE

Przeciw ZAKAŻENIOM STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (DWOINKA ZAPALENIA PŁUC)

Obowiązek dotyczy:

 1. dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia:
  a) po urazie lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego, przebiegającą z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego,
  b) zakażonych HIV,
  c) po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych lub przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego;
 2. dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia chorujących na:
  a) przewlekłe choroby serca,
  b) schorzenia immunologicznohematologiczne, w tym małopłytkowość
  idiopatyczną, ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną,
  c) asplenię wrodzoną, dysfunkcję śledziony, po splenektomii lub po leczeniu immunosupresyjnym,
  d) przewlekłą niewydolność nerek i nawracający zespół nerczycowy,
  e) pierwotne zaburzenia odporności,
  f) choroby metaboliczne, w tym cukrzycę,
  g) przewlekłe choroby płuc, w tym astmę;
 3. dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 12 miesiąca życia urodzonych przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzonych z masą urodzeniową poniżej 2500 g.

OSPA WIETRZNA

Obowiązek dotyczy dzieci:

 1. do ukończenia 12 roku życia:
  a) z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby,
  b) z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji,
  c) zakażone HIV,
  d) przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią;
 2. do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób określonych w pkt 1, które nie chorowały na OSPĘ WIETRZNĄ;
 3. do ukończenia 12 roku życia, innych niż wymienione w pkt 1 i 2, przebywających w:
  a) zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  b) zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  c) rodzinnych domach dziecka,
  d) domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
  e) domach pomocy społecznej,
  f) placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  g) regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych,
  h) interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych;
 4. innych niż wymienione w pkt 1–3, przebywających w żłobkach lub klubach dziecięcych.

WZW TYPU B (WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B)

Obowiązek dotyczy:

 • uczniów szkół medycznych lub innych szkół prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych, którzy nie byli szczepieni przeciw WZW typu B;
 • studentów uczelni medycznych lub innych uczelni, w których jest prowadzone kształcenie na kierunkach medycznych, którzy nie byli szczepieni przeciw WZW typu B;
 • osób wykonujących zawód medyczny narażonych na zakażenie, które nie były szczepione przeciw WZW typu B;
 • osób szczególnie narażonych na zakażenie w wyniku styczności z osobą zakażoną WZW typu B, które nie były szczepione przeciw WZW typu B;
 • osób zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C;
 • osób w fazie zaawansowanej choroby nerek z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min oraz osób dializowanych.

BŁONICA

Obowiązkowe dla:

 • osób narażonych na zakażenie wskutek styczności z chorymi na BŁONICĘ.

TĘŻEC

Obowiązkowe dla:

 • osób zranionych, narażonych na zakażenie TĘŻCEM.

WŚCIEKLIZNA

Obowiązkowe dla:

 • osób narażonych na zakażenie w wyniku styczności ze zwierzęciem chorym na WŚCIEKLIZNĘ lub podejrzanym o zakażenie wirusem WŚCIEKLIZNY.
Call Now ButtonZadzwoń i zarezerwuj termin
POZ AOS