Raport – planowanie inwestycji termomodernizacji budynku Konior Clinic

Raport – aktywne włączenie partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji „Termomodernizacja budynku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w KONIOR CLINIC w Bielsku Białej przy ul. Pszennej 11”

 

W związku z planowaną realizacją projektu, którego przedmiotem jest kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (placówka ochrony zdrowia) połączona z montażem instalacji fotowoltaicznej. W ramach inwestycji zaplanowano:
– ocieplenie ścian zewnętrznych,
– docieplenie dachu apteki w budynku,
– wymianę instalacji centralnego ogrzewania na drugim piętrze budynku,
– zabudowę instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– wymianę oświetlenia na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze budynku,
– montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynku.

W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie efektywność energetyczna budynku (o 64,1%). Zmniejszy się również emisja szkodliwych substancji do atmosfery.

Pozyskane ankiety wskazały, że mieszkańcy regionu są zainteresowani tego typu inwestycjami, uwzględniają aspekt ich pozytywnego wpływu na środowisko naturalne, ponadto uzyskano następujące informacje:
– wskazanie, że pojęcie „odnawialne źródła energii” jest znane wśród ankietowanych (95 % odpowiedzi na „tak”)
– wskazanie, że pojęcie „fotowoltaiki” jest znane wśród ankietowanych (ponad 95 % odpowiedzi na „tak”)
– poparcie dla zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w produkcji energii elektrycznej (niemal 95 % odpowiedzi na „tak”)
– akceptację odnośnie możliwości pojawienia się w sąsiedztwie swojego gospodarstwa źródła OZE w (niemal 95 % odpowiedzi)
– przekonanie, że Polska jest dobrym krajem na tego typu inwestycję (ponad 80 % odpowiedzi na „tak”)
– wskazanie, że w Województwie Śląskim w szczególny sposób powinny być promowane zarówno zadania termomodernizacyjne jak i zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE (ponad 85 % odpowiedzi na „tak”)
– wskazanie, że nieodnawialne surowce (węgiel, ropa) używane do produkcji energii elektrycznej przeszkadzają większości ankietowanych (odpowiedź „TAK” ponad 80 %)
– wskazanie, że ankietowani zdecydowaliby się na montaż instalacji fotowoltaicznej (95 % odpowiedzi na „tak”)
– wskazanie, że wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż „fotowoltaiki” oraz termomodernizacja budynków przyczyniają się do zmniejszenia efektu smogu (95% odpowiedzi na „tak”)

Realizacja projektu spotkała się także z pozytywnym odzewem ze strony organizacji lokalnych.Call Now ButtonZadzwoń i zarezerwuj termin
POZ AOS