RANY PRZEWLEKŁE – skorzystaj z bezpłatnej pomocy

BEZPŁATNE LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH

Rana przewlekła powstaje na skutek miejscowych zaburzeń odżywiania w skórze. Jest to ubytek skóry, który utrzymuje się przez okres powyżej 6 tygodni.

Najczęściej spotykane rany przewlekłe to owrzodzenia podudzi, odleżyny oraz stopa cukrzycowa.

Osoby cierpiące na rany przewlekłe najczęściej borykają się z:

 • mniejszą sprawnością fizyczną,
 • niezadowoleniem z własnego ciała,
 • ograniczeniem kontaktu ze światem zewnętrznym,
 • cierpieniem fizycznym i psychicznym.

Opieka nad raną przewlekłą potrafi przysporzyć wielu problemów, zwłaszcza, gdy jest wykonywana
w niewłaściwy sposób.

Specjalistyczne Centrum Medyczne Konior Clinic oferuje mieszkańcom Bielska-Białej przystąpienie do programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest otoczenie Pacjentów najlepszą opieką oraz edukacja w zakresie pielęgnacji rany przewlekłej w domu Pacjenta. Rodziny/opiekunowie i sam pacjent zostaną nauczeni zasad postępowania z raną oraz zasad profilaktyki powikłań.

Uczestnikiem projektu może zostać:

 • mieszkaniec miasta Bielsko-Biała,
 • osoba z rozpoznaną raną przewlekłą (utrzymującą się powyżej 6 tygodni) oraz zagrożoną wykluczeniem społecznym, ubóstwem, z upośledzoną zdolnością do wykonywania czynności życia codziennego, ale nie objętą opieką długoterminową – w ocenie lekarza kwalifikującego skala Barthel > 40 i < 90,

i/lub:

 • posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • posiada dokument poświadczający o korzystaniu z pomocy społecznej,
 • posiada zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, w celu potwierdzenia statusu osoby bezrobotnej.

Ponadto:

liczba uczestników projektu: 52 osoby (32 kobiety i 20 mężczyzn) – przewidziano pierwszeństwo udziału dla osób po 65. roku życia.

Zakres wsparcia oferowanego w ramach projektu:

 • kompleksowe wstępne badania diagnostyczne, w tym miedzy innymi: pakiet badań z krwi, mikrobiologia rany, USG Doppler, oksymetria przezskórna,
 • kompleksowa opieka świadczona w domu pacjenta, w tym opieka lekarska, pielęgniarska, rehabilitacja i opieka psychologiczna,
 • konsultacja u lekarza specjalisty,
 • zapewnienie materiałów opatrunkowych i specjalistycznych opatrunków stosowanych na rany,
 • dowóz na wizyty przeprowadzane w ambulatorium i ośrodku specjalistycznym.

Projekt zakłada również wsparcie psychologa dla rodziny/opiekuna pacjenta z trudno gojącą się raną – 52 osoby.

W ramach projektu przewidziane jest także szkolenia połączone z warsztatami dla lekarzy i pielęgniarek pracujących w placówkach POZ na terenie m. Bielska- Białej (150 osób).

UWAGA!!!

W przypadku niewyczerpania miejsc przez założoną liczbę uczestników projektu z terenu m. Bielsko-Biała realizator zakłada włączenie do rekrutacji osoby spełniające powyższe kryteria, a zamieszkałe na terenie podregionu bielskiego (podregion bielski obejmuje swoim zakresem: powiat bielski, powiat cieszyński, powiat żywiecki).

Wszystkie świadczenia oferowane w projekcie są bezpłatne.

Dodatkowych informacji udzieli nasze rejestratorki pod numerem telefonu 608 560 684.

ULOTKA O PROJEKCIECall Now ButtonZadzwoń i zarezerwuj termin
POZ AOS