Program profilaktyki gruźlicy

Warto wiedzieć

Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię – prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę.

Gruźlica jest chorobą społeczną związaną z warunkami bytowania: życia (mieszkanie, odżywianie), pracy i wypoczynku.

Inne czynniki sprzyjające zachorowaniu:

 • HIV,
 • cukrzyca,
 • choroby nowotworowe,
 • choroby krwi,
 • schyłkowa niewydolność nerek,
 • leczenie immunosupresyjne np. w stanach po transplantacji,
 • pylica płuc,
 • leczenie sterydami przez okres dłuższy niż 3 tygodnie w dawce powyżej 15mg/dobę,
 • szybka utrata masy ciała.

Kto powinien skorzystać z Programu?

Program adresowany jest do osób dorosłych, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym – w szczególności:

 • osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,
 • osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny;
Call Now ButtonZadzwoń i zarezerwuj termin
POZ AOS