Powiedz grypie stop – zaszczep się

Specjalistyczne Centrum Medyczne Konior Clinic zachęca do skorzystania z dostępnych szczepionek przeciw wirusowi grypy.

Często lekceważona przez pacjentów grypa jest chorobą bardzo zaraźliwą i skutkować może groźnymi powiłaniami, prowadzącymi nawet do śmierci. Szczepienia przeciw grypie stosować można w całym sezonie zachorowań, zarówno na początku, jak i w czasie szczytu zachorowań. Dzięki wysokiej skuteczności szczepionek możemy skutecznie zapobiegać chorobie oraz ewentualnym powikłaniom będącym następstwem grypy. W sytuacji rozprzestrzeniającego się koronawirusa, szczepienia przeciw grypie ułatwiają proces diagnostyki w przypadku podejrzenia o zakażenie tym egzotycznym patogenem.

Koszt szczepionki dostępnej w Konior Clinic: 75 zł

Dlaczego warto się zaszczepić?

Grypa to bardzo zaraźliwa choroba wywołana wirusem grypy. Co sezon wywołuje epidemie, dotykające znaczną część społeczeństwa. W sezonie 2019/2020 zachorowało na nią już ponad 2,6 mln Polaków, a dla 24 osób była ona przyczyną śmierci.

Szczepienia ochronne to:

  • skuteczna metoda minimalizacji ryzyka zachorowania na grypę,
  • lżejszy przebieg choroby w przypadku zachorowania na grypę pomimo szczepienia,
  • ograniczenie powikłań pochorobowych,
  • ograniczenie kosztów leczenia, absencji w pracy/szkole

 

Objawy i przebieg choroby

Do zakażenia wirusem grypy dochodzi drogą kropelkową lub przez kontakt ze skażoną powierzchnią. Okres inkubacji wynosi 1-4 dni. Wirusy grypy atakują komórki nabłonka dróg oddechowych, w których się namnażają, powodując ich zniszczenie i ułatwiając tym samym rozwój infekcji bakteryjnych.

Objawy grypy są podobne do wielu innych ostrych chorób infekcyjnych: kaszel, ból gardła, katar,  wysoka gorączka (powyżej 38ºC), dreszcze, bóle mięśniowo-stawowe, ból głowy, złe samopoczucie, czasami brak łaknienia, nudności i wymioty. Choroba trwa, o ile nie dochodzi do powikłań, około 7 dni, choć sam kaszel i złe samopoczucie mogą utrzymywać się ponad 2 tygodnie.

Sama choroba nie wydaje się groźna, jednak powodem ciężkiego przebiegu grypy są powikłania pogrypowe, w tym np. zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, zaostrzenie istniejących chorób przewlekłych, powikłania neurologiczne. U zdrowych osób rzadko dochodzi do poważnych powikłań, jednak osoby w grupach ryzyka grypę mogą przechodzić wyjątkowo ciężko, a powikłania mogą być poważne i być przyczyną śmierci.

Kto powinien się zaszczepić?

Szczepienia ochronne przeciw grypie wykazują wysoką skuteczność zarówno w zakresie profilaktyki, jak i ochrony przed powikłaniami pogrypowymi. Ze szczepienia mogą skorzystać już dzieci od 6 miesiąca życia (w zależności od składu szczepionki), o ile nie ma przeciwwskazań medycznych (do szczepienia kwalifikuje lekarz; przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw grypie jest niezależnie od wieku m.in. reakcja anafilaktyczna po wcześniejszym podaniu szczepionki, ostra infekcja i wysoka gorączka – powyżej 38ºC).

Szczepienie jest szczególnie zalecane osobom z grup wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań pogrypowych oraz osobom, które mogą stanowić źródło zakażenia dla osób z grupy wysokiego ryzyka. Do szczepień zachęca się także osoby, które ze względu na charakter wykonywanej pracy są szczególnie narażone na zakażenie wirusem grypy (np. pracownicy ochrony zdrowia, osoby pracujące w dużych skupiskach ludzkich – sprzedawcy, nauczyciele, uczniowie).

 

W szczególności ze szczepienia przeciw grypie powinni skorzystać:

  • dzieci i młodzież ucząca się,
  • dzieci i osobydorosłe o obniżonej odporności – przewlekle chore, z chorobami krążenia, płuc, z chorobami nowotworowymi, po przeszczepach, osoby zakażone wirusem HIV,
  • kobiety planujące ciąże oraz kobiety w ciąży,
  • osoby powyżej 55 roku życia,
  • pracownicy ochrony zdrowia i jednostek opieki (domy pomocy społecznej, centra rehabilitacyjne, hospicja)
  • osoby zatrudnione w szkołach, handlu, transporcie, funkcjonariusze publiczni (w szczególności: policja, wojsko, straż graniczna, straż pożarna).


Call Now ButtonZadzwoń i zarezerwuj termin
POZ AOS