Badania profilaktyczne pracownika

Medycyna pracy w zakresie badania profilaktycznego pracownika obejmuje:

 

  • ocenę wpływu pracy na stan zdrowia pracownika,
  • udzielenie pracownikowi informacji o tym jak pracować, by uniknąć niekorzystnych skutków zdrowotnych, które mogłyby narazić go na utratę pracy,
  • stwierdzenie, czy ze względów zdrowotnych pracownik może wykonywać pracę na danym stanowisku,
  • poinformowanie pracownika o stanie zdrowia, a w przypadku stwierdzenia zmian chorobowych o konieczności podjęcia leczenia u lekarza rodzinnego.

Skierowanie na badanie powinno zawierać:

 

  • określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane (badanie wstępne do pracy, badanie okresowe – przy kończeniu się terminu ważności uprzednio wydanego zaświadczenia lub badanie kontrolne – w wypadku niezdolności do pracy pracownika z powodów zdrowotnych powyżej 30 dni,
  • określenia stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona. W tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu. W przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
  • informacje o występowaniu na stanowisku czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.
Call Now ButtonZadzwoń i zarezerwuj termin
POZ AOS