Standardy jakości

POLITYKA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI         

Szanowni Państwo,

Naszym podstawowym celem i absolutnym priorytetem jest bezpieczeństwo oraz komfort Pacjentów, co znajduje odzwierciedlenie nie tylko w misji, wizji i wartościach, ale także w indywidualnie ustalanych celach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Cele strategiczne realizowane są poprzez:

  • świadczenie i rozwój usług medycznych tak, aby w pełni spełniały one oczekiwania pacjentów i ich rodzin oraz były realizowane według najwyższych standardów medycznych, z zachowaniem przepisów prawa oraz z należytą dbałością o środowisko naturalne;
  • monitorowanie oczekiwań i wymagań stron zainteresowanych;
  • podnoszenie kwalifikacji personelu;
  • realizację procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych i bezpiecznych technologii medycznych oraz informacyjnych;
  • monitorowanie satysfakcji pacjentów oraz wykorzystanie informacji zwrotnej dla poprawy jakości usług medycznych;
  • ochronę informacji gwarantujących bezpieczeństwo świadczonych usług medycznych;
  • monitorowanie ryzyk i szans w zintegrowanym systemie zarządzania;
  • monitorowanie, pomiar i doskonalenie procesów;
  • monitorowanie skuteczności zastosowanych zabezpieczeń oraz szybkiego reagowania na incydenty bezpieczeństwa informacji;,
  • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi.

Zarząd zobowiązuje się do spełnienia wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015 i PN-ISO/IEC 27001:2014 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

Misja:

„Zapewnienie kompleksowej specjalistycznej opieki medycznej
dla mieszkańców regionu Podbeskidzia”

Call Now ButtonZadzwoń i zarezerwuj termin
POZ AOS