Koronawirus – pytania i odpowiedzi

W odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z koronawirusem, przygotowaliśmy dla Państwa kompleksową informację dotyczącą tego patogenu. Zachęcamy do lektury.

Informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił także całodobową infolinię dotyczącą koronawirusa: 800 190 590.

 

 

Czym są koronawirusy?

Koronawirusy to RNA-wirusy, które odpowiedzialne są za około 10-20 proc. przeziębień oraz za epidemie schorzeń dróg oddechowych, które występują co ok. cztery lata. Atakują głównie ssaki i ptaki.

Jaką chorobę wywołuje koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. U zarażonych osób dochodzi do zakażenia dróg oddechowych. Wraz z rozwojem infekcji wywołanej tym wirusem rozwija się zapalenie płuc, które w określonych warunkach może skutkować śmiercią pacjenta. U chorych często obserwuje się upośledzenie funkcjonowania nerek.

Jakie objawy towarzyszą zarażeniu koronawirusem?

Choroba objawia się najczęściej gorączką (wysoką, powyżej 38 st. C.), kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Czy zakażenie koronawirusem jest niebezpieczne?

Zdecydowanej większości zarażonych koronawirusem choroba nie jest niebezpieczna. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych, choć prawdopodobnie dane te są zawyżone (u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego, przez co szacowany udział przypadków śmiertelnych w ogólnej liczbie zakażonych może być wyższy niż w rzeczywistości).

Na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon najbardziej narażone są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Czy istnieje lekarstwo lub szczepionka przeciw koronawirusowi?

Na chwilę obecną lekarze nie dysponują lekarze nie dysponują lekiem ani szczepionką, która chroniłaby przed zakażeniem. Objawy zakażenia koronawirusem występują zwykle w ciągu 2-3 tygodni od momentu zarażenia się.

Leczenie osób koronawirusem powinno się odbywać w warunkach szpitalnych z zachowaniem środków bezpieczeństwa takich jak odizolowanie oraz stosowanie środków ochrony osobistej przez lekarzy i personel szpitalny (jednorazowe maseczki, czepki, rękawiczki, fartuchy).

Jak możemy zapobiec zarażeniu się koronawirusem?

Ustalono, że wirus COVID-19 jest najprawdopodobniej przenoszony poprzez:

 • bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zarażoną;
 • bezpośredni kontakt z kroplami oddechowymi, gdy zarażona osoba kicha, kaszle lub wydycha;
 • pośredni kontakt poprzez dotknięcie zanieczyszczonych powierzchni (np. klamki, wózka sklepowego, uchwytu w autobusie), na których wirus może przetrwać przez bardzo krótki czas.

Dlatego też zaleca się stosowanie metod, które wykazują dużą skuteczność również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej. Należą do nich przede wszystkim:

 • częste mycie rąk z użyciem mydła i wody, a przy braku do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Takie mycie rąk zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach
 • unikanie dotykania dłońmi (na których mogą znajdować się różne wirusy i drobnoustroje) okolic ust, oczu oraz nosa,
 • zachowywanie co najmniej 1 metra odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę (gdy osoba zarażona wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, np. taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa; jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa, który rozprzestrzenia się właśnie w ten sposób).

Zdrowym osobom, o ile nie przebywają w bliskim towarzystwie osób wykazujących objawy choroby, nie zaleca się używania masek na twarz.

UWAGA! W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa wszystkim zaleca się stosowanie podstawowych zasad higieny, w tym:

 • częste mycie rąk z użyciem mydła i wody, a przy braku do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Takie mycie rąk zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach
 • zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania, przy czym chusteczkę po użyciu należy natychmiast wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.

Ministerstwo Zdrowia zaleca używanie maseczek na twarz tylko wtedy, gdy osoba ma objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewa u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekuje się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2. Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

Czy mogę odbierać przesyłki pocztowe nadane w Chinach?

Osoby otrzymujące paczki z Chin są narażone na zakażenie koronawirusem w stopniu minimalnym. Koronawirusy są znane z tego, że nie przetrwają długo na przedmiotach takich jak listy lub paczki. Gdy paczki przebędą drogę z Chin do Polski, mają na sobie wirusy i bakterie takie same, jak każda inna przesyłka czy list.

Co zrobić, gdy zarażenie koronawirusem podejrzewam siebie lub kogoś bliskiego? 

 • Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej:
  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 • Jeśli miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, bezzwłocznie, telefonicznie powiadom o tym stację sanitarno-epidemiologiczną.
 • Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego, nie podróżowałeś do Chin oraz nie miałeś bliskiego kontaktu z osobami, które były narażone za zakażenie koronawirusem, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. W przypadku zaostrzenia objawów – zasięgnij pomocy medycznej. Pamiętaj, że objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

 

Źródło: Na podstawie informacji na stronach gis.gov.plCall Now ButtonZadzwoń i zarezerwuj termin
POZ AOS