Akredytacja Ministra Zdrowia

Miło na poinformować, że Specjalistyczne Centrum Medyczne Konior Clinic pomyślnie przeszło realizowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia proces akredytacji dla podstawowej opieki zdrowotnej.
Otrzymany Certyfikat Akredytacyjny – podpisany przez Ministra Zdrowia 31 stycznia 2020 roku – jest potwierdzeniem wysokiej jakości usług medycznych świadczonych w Konior Clinic.

Akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą metodą zapewnienia wysokiej jakości świadczeń. W procesie akredytacji ocenianych jest kilkaset wskaźników charakteryzujących daną placówkę opieki zdrowotnej w obszarze jakości realizowanych świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów, takich jak np. wszechstronność opieki, przestrzeganie praw pacjenta, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa świadczonych usług, wiedza i doświadczenie zatrudnionego personelu, infrastruktura, system organizacyjny, komunikacja z pacjentami czy bezpieczeństwo i kompletność dokumentacji medycznej.

Warto podkreślić, że zgodnie z wykazem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia na dzień 11 lutego 2020 roku Certyfikat Akredytacji Ministra Zdrowia w województwie śląskim posiada zaledwie kilkanaście podmiotów świadczących usługi podstawowej opieki zdrowotnej.

 

 Call Now ButtonZadzwoń i zarezerwuj termin
POZ AOS