Dziecko na kwarantannie – świadczenia dla Rodziców

W związku z licznymi zapytaniami i prośbami Rodziców o wystawienie zwolnienia lekarskiego/opieki na dziecko, informujemy, że w przypadku, gdy dziecko zostało skierowane zostało na kwarantannę lub izolację ze względu na COVID-19 nie ma potrzeby, aby lekarz wystawiał zwolnienie lekarskie dla rodzica.

  • Jeśli rodzic opiekuje się przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych dzieckiem do lat 14, może wystąpić o zasiłek opiekuńczy. Rodzic informuje pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy i składa:

1. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego (plik do pobrania tutaj)
2. oraz wypełnia
wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A albo Z-15B, plik do pobrania tutaj).

Źródło: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dokumentowanie-kwarantanny-i-izolacji-do-wyplaty-swiadczen-w-razie-choroby-i-opieki/2692384

  • W przypadku gdy dziecko nie przebywa na kwarantannie/izolacji, ale zachodzi przypadek niespodziewanego zamknięcia szkoły, przedszkola, żłobka czy klubu dziecięcego, to zasiłek przysługuje na opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 8. Również w takim przypadku lekarze nie muszą wystawiać zwolnienia dla rodzica. Rodzic informuje pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy i składa:

Źródło: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095

 Call Now ButtonZadzwoń i zarezerwuj termin
POZ AOS