Bezpłatne świadczenia zdrowotne dla niesamodzielnych

Specjalistyczne Centrum Medyczne Konior Clinic w Bielsku-Białej zachęca informuje o możliwości skorzystania z programu bezpłatnych usług zdrowotnych dla niesamodzielnych mieszkańców Bielska-Białej (osób, które ze względu na wiek i stan zdrowia nie mogą samodzielnie wykonywać czynności dnia codziennego i wymagają opieki lub wsparcia). Zachęcamy do składania wniosków i skorzystania z bezpłatnych świadczeń II edycji programu.

Uwaga! Program realizowany jest na bieżąco, również w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Z programu skorzystać mogą mieszkańcy Bielska-Białej, niesamodzielni ze względu na stan zdrowia oraz wiek (minimum 65 lat i więcej; ilość punktów na skali Barthel nie może przekraczać 80). Osoby te nie mogą w czasie trwania programu korzystać jednocześnie z analogicznej formy wsparcia (rehabilitacji) finansowanej ze środków zewnętrznych (programy unijne, programy NFZ, itd.).

W ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) Konior Clinic zapewnia:

  • osobom niesamodzielnym: rehabilitację w domu pacjenta (20 wizyt fizjoterapeuty) oraz wsparcie psychologiczne (2 godziny z lekarzem psychologiem) pomoc w uporaniu się z emocjami, które towarzyszą chorobie i ograniczeniom z niej wynikającym),
  • opiekunom osób niesamodzielnych: wsparcie psychologiczne lekarza psychologa, mające na celu poradzenie sobie z emocjonalnym aspektem choroby osoby bliskiej, odpowiedzialnością, itd. (2 godziny)

 

Wszelkich informacji na temat projektu, zgłoszeń i formalności udzieli Państwu personel Konior Clinic – tel. 33 815 05 95 lub 608 560 680.

 


Konior Clinic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa okresie od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

 Działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania: 9.2. 6. Rozwój usług zdrowotnych

Projekt nr RPSL.09.02.06-24-0608/19 pn. „Usługi zdrowotne dla niesamodzielnych w Bielsku-Białej”

 Call Now ButtonZadzwoń i zarezerwuj termin
POZ AOS