Badania Prenatalne

W Poradni Badań Prenatalnych Konior Clinic wykonywane są kompleksowe badania, umożliwiające diagnostykę i monitorowanie zdrowia płodu oraz matki.

Zgodnie z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, każda kobieta w ciąży powinna wykonać badania prenatalne. Badania pozwalają na kontrolę prawidłowości rozwoju dziecka oraz wykrycie ewentualnych wad rozwojowych. Dzięki nim można określić m.in. ryzyko wystąpienia zespołu Downa, zespołu Edwardsa i zespołu Patau oraz innych wad genetycznych, ale także ewentualnych chorób serca, nerek lub innych narządów i układów. Wczesna diagnostyka umożliwia rozpoczęcie leczenia jeszcze na etapie ciąży lub już po narodzinach dziecka oraz odpowiednie przygotowanie się do porodu i pierwszych wspólnych chwil.

 

Badania prenatalne w Konior Clinic przeprowadzane są przez wykwalifikowanych lekarzy ginekologów-położników, posiadających uprawnienia do wykonywania badań  potwierdzone stosownymi certyfikatami oraz wieloletnim doświadczeniem.

W JAKICH TERMINACH WYKONUJE SIĘ BADANIA PRENATALNE?

 • Zalecane badania prenatalne w pierwszym trymestrze ciąży:
  • badanie ultrasonograficzne płodu – USG z uwzględnieniem takich parametrów jak NT (przezierność karkowa) i NB (kość nosowa).
  • test podwójny (z surowicy krwi): ocena stężenia białka PAPP-A i wolnej podjednostki beta-hCG
   (badania należy wykonać pomiędzy 11 a 13 tygodniem i 6 dniem ciąży)

 

 • Zalecane badania prenatalne w drugim trymestrze ciąży:
  • test potrójny (z surowicy krwi): całkowite stężenie beta-hCG, wolnego estriolu, alfafetoproteiny
   (badanie należy wykonać pomiędzy 15 a 18 tygodniem ciąży)
  • badanie ultrasonograficzne płodu
   (badanie USG należy wykonać pomiędzy 18 a 24 tygodniem ciąży)

 

 • Zalecane badania prenatalne w trzecim trymestrze ciąży:
  • Trzecie badanie USG – powinno być wykonane pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży
Badanie USG w technologii 3D oraz 4D najlepiej wykonywać pomiędzy 26 a 28 tygodniem ciąży.

 

DLACZEGO TRZY BADANIA?

Monitorowanie przebiegu ciąży na każdym etapie jej rozwoju istotne jest ze względu na odmienny cel i specyfikę badań w danym czasie.
 • I badanie prenatalne ma na celu przede wszystkim ocenę ryzyka wystąpienia wad genetycznych u płodu;
 • podczas II badania możliwa jest dokładniejsza anatomia płodu oraz stwierdzenie lub wykluczenie niektórych wad takich jak wady serca, rozszczep kręgosłupa, rozszczep podniebienia czy wady ośrodkowego układu nerwowego;
 • III badanie prenatalne natomiast pogłębia tę diagnostykę, ponieważ niektóre zaburzenia (m.in. w obrębie układu moczowego, pokarmowego czy zaburzenia rytmu serca) powstają lub stają się widoczne dopiero po 20 tygodniu ciąży. W tym czasie możliwe jest także wychwycenie nieprawidłowości w przebiegu ciąży – nieprawidłowej ilości płynu owodniowego, niewydolności łożyska czy infekcji, które mogą mieć istotny wpływ na dalszy przebieg ciąży oraz porodu.

 

KIEDY ZAREZERWOWAĆ TERMIN BADANIA?

Termin badania prenatalnego w Poradni Badań Prenatalnych warto zarezerwować z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Na pierwsze badania prenatalne Pacjentki umawiają się po potwierdzeniu ciąży przez ginekologa prowadzącego, co zazwyczaj odbywa się około 6-8 tygodnia ciąży. To dobry moment, aby umówić się na pierwsze badania prenatalne, które powinno się wykonać pomiędzy 11 a 13 tygodniem i 6 dniem ciąży.

 

CZYM RÓŻNI SIĘ ZWYKŁE USG W CIĄŻY OD BADANIA PRENATALNEGO?

USG prenatalne przeprowadza lekarz mający kwalifikacje i doświadczenie w kierunku oceny ryzyka wystąpienia wad genetycznych płodu, potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Nie każdy lekarz ginekolog jest specjalistą w zakresie ultrasonografii oraz posiada uprawnienia do przeprowadzania badań prenatalnych (genetycznych).
Lekarze w Poradni Badań Prenatalnych Konior Clinic to certyfikowani specjaliści badań prenatalnych, nieustannie podnoszący swoje kompetencje podczas konferencji i szkoleń tematycznych. Dysponując wiedzą, umiejętnościami, wieloletnim doświadczeniem oraz wysokiej jakości aparatem do badań USG Lekarze Konior Clinic przeprowadzają szczegółową ocenę anatomii płodu na poszczególnych etapach ciąży. Badania prenatalne uwzględniają także wyniki badań krwi Pacjentki – umożliwia to kompleksowe podejście do szacowania ryzyka wystąpienia wad genetycznych płodu.

Call Now ButtonZadzwoń i zarezerwuj termin
POZ AOS